ข่าวการศึกษา

มูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่าน
ดาวเทียมโดยท่านผู้หญิงวิลาวัณย์ วีรานุวัตต์ประธานมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม...
นายพะโยม ชิฌวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานศึกษาพิเศษสพฐ.
พร้อมด้วยนายสุพล บุญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์ศูนย์การศึกษาพิเศษ ...
วันที่ 1 ตุลาคม 2554
นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด...
หัวหน้าผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดอ่างทอง เน้นให้ทุกโรงเรียนมี...